מגדל-אור - hazon
נווט למעלה
אני מאמין בית ספרי

· אנו מאמינים שכל נערה ונערה באשר היא, יכולה לממש את היכולות הגשמיים והרוחניים שהקב"ה חנן אותה, באופן הטוב ביותר עבורה.
· אנו מאמינים באהבת כל תלמידה, ובחינוך לתורה ומצוות בדרכי נועם.
· אנו מאמינים שחינוך בנות ישראל לתורה ויראת שמיים היא שליחות לאומית, הכנת דור עתיד, של נשים ואימהות ראויות לעם ישראל חי לנצח.
· אנו מאמינים בחינוך בנות ישראל בדרך ישראל סבא.
· אנו מאמינים שהקב"ה שנתן לנו את התפקיד להיות מחנכים, ייתן לנו את היכולת והדעת לבצע זאת באופן הטוב ביותר, והמתאים ביותר לכל תלמידה.
· אנו מאמינים באמרת שלמה המלך, החכם מכל אדם: " חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה."...(משלי כ"ב,ו‘)

 

אבני היסוד לחינוך בבית ספרינו הם:


· ערכים- חיזוק ערכי ורוחני, קבלת כל תלמידה מהמקום בו היא נמצאת מבחינה רוחנית,וקידומה באופן אישי.
· מנהיגות חברתית- טיפוח מנהיגות ומצוינות חינוכית לנערות בעלות יכולות גבוהות.
· הווי חברתי עשיר- טיפוח זהות דתית חרדית באמצעים מגוונים, פעילויות חברתיות, הרצאות, שבתות גיבוש ועוד...
· כשורי חיים- הכוונה והכנה לחיים יהודיים, אישיים, משפחתיים וזוגיים.
· אהבה -אהבת כל תלמידה וקידומה.
· מצוינות לימודית- מיצוי יכולות אישיות של כל תלמידה בהתאם לרמתה.
· קידום- תגבור וסיוע לתלמידות על ידי הוראה בקבוצות קטנות.
· טיפול פרטני -צוות טיפולי מלווה, תומך ומסייע לאורך כל הדרך.
· ליווי לאורך החיי-םקשר עם בוגרות בית הספר, גם לאחר סיום חוק לימודיהן, במתן תמיכה והכוונה לקראת לימודי המשך.
· הדרה- מניעת נשירה של תלמידים, מבית הספר.
· מסירות- צוות החינוך נאמן, מתעניין ומסייע גם מעבר

 

 

 

אנו מאמינים שכל נערה ונערה באשר היא, יכולה לממש את היכולות הגשמיים
והרוחניים שהקב"ה חנן אותה, באופן הטוב ביותר עבורה.
· אנו מאמינים באהבת כל תלמידה, ובחינוך לתורה ומצוות בדרכי נועם.
אנו מאמינים שחינוך בנות ישראל לתורה ויראת שמיים היא שליחות לאומית, הכנת דור עתיד, של נשים ואימהות ראויות לעם ישראל חי לנצח.


· אנו מאמינים בחינוך בנות ישראל בדרך ישראל סבא.


· אנו מאמינים שהקב"ה שנתן לנו את התפקיד להיות מחנכים, ייתן לנו את היכולת והדעת לבצע זאת באופן הטוב ביותר, והמתאים ביותר לכל תלמידה.


· אנו מאמינים באמרת שלמה המלך, החכם מכל אדם: "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה."...(משלי כ"ב,ו‘)