טיול לפסח - כל המסמכים
  
  
  
  
  
  
מגדל אור רחלייב.xml
  
יום שני כ"ט אדר ב תשע"ד 11:18ללא מידע נוכחותרחל קבלן 206797391
0
מגדל אור תהילה גרצקז.xml
  
יום ראשון כ"ח אדר ב תשע"ד 21:57ללא מידע נוכחותתהילה גרצק
0
מגדל העמקדיצה חמדונייא.xml
  
יום ראשון כ"ה אייר תשע"ד 14:22ללא מידע נוכחותקרינה טנקילביץ 037271756
15