-------------------סדרנים-בית-הספר-מחשבה
נווט למעלה
שונה לאחרונה ב- 24/09/2017 01:01 על-ידי דבורה חזיזה
בס"ד
 
סדרני הסעות-
 בית הספר מחשבה
 
נוף העמק
 
אור אפותה   שילו חמו
 
מגדל העמק
צורנוב ויקטוריה  שטול שון
 
עפולה עלית, כורש, רובע יזרעאל
 
חסיס יאנה   לונדון עידן
 
עפולה
 
ויקה וחרומייב      ורזביצקי רום
 
גבעת המורה, נוף יזרעאל
 
אברנמקוב אליזה    ריישובסקי ליאור 
 
נצרת עלית
בטיצנקו מישל      יאקובנקו ינאי 
 
IMG_3989.JPG